Willems Tandartsen – Drachten

Aangesloten bij:

Welkom bij Willems Tandartsen

Intussen al meer dan 65 jaar een vertrouwd adres voor al uw tandheelkundige zorg.

U kunt op onze site 24 uur per dag informatie krijgen over onze praktijk, behandelingen en nieuws over tandheelkunde. Wij zijn een algemene moderne praktijk met een jong team medewerkers en werken samen met het naast gelegen tandtechnisch laboratorium, waardoor een snelle service.

Voor het aanmelden als nieuwe patiënt of voor het maken of wijzigen van een afspraak graag ons bellen op: 0512 – 524349

 

WIJ ZIJN WEER OPEN VOOR REGULIERE ZORG

Sinds 22 april hebben veel tandartspraktijken de reguliere zorg weer opgepakt. Ook wij zijn blij dat we u weer uitgebreider van dienst kunnen zijn. Vanaf 22 april hanteren wij de reguliere openingstijden.

Open maar wel aanpassingen. Wat betekent dit voor u?

Bij het weer inplannen van reguliere zorg volgen we de Leidraad Mondzorg Corona, die voorgelegd is aan onder andere het RIVM en het ministerie van VWS. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Dat wil zeggen dat ze geen corona-gerelateerde klachten hebben en verder goed gezond zijn. Daarom is selectie belangrijk. We zullen alle patiënten vragen stellen met betrekking tot corona.

De vragen die we aan u voorleggen zijn:
• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Als op één van de vragen ‘ja’ geantwoord is, kunnen wij u (nog) niet behandelen in de praktijk.

In de praktijk

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.

In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Mondkapjes
Een mondzorgpraktijk wordt niet gezien als een publieke binnenruimte: mondkapjes zullen dus niet verplicht worden. In lijn met het mondkapjesadvies van de overheid verzoeken wij wel een niet-medisch mondkapje in de praktijk te dragen. In de behandelkamer kunt u deze afzetten en opbergen. Voordat u de behandelkamer verlaat kunt u deze weer opzetten.

Nog wat extra aanwijzingen:

  • Probeert u thuis gebruik te maken van het toilet en poets thuis uw tanden.
  • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd.
  • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
  • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.

Voor sommige behandelingen zullen we u laten spoelen met een monddesinfectans.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Gezondheidsvragen

Stelt u behandeling in de praktijk op prijs, maar twijfelt u of u i.v.m. uw (kwetsbare) gezondheid niet kan komen, neem dan telefonisch contact op met de praktijk voor overleg.

Toeslag voor extra maatregelen in verband met SARS-CoV-2

U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus kunnen wij, op initiatief van de Nederlandse Zorg Autoriteit, een toeslag van €4,26 per patiënt in rekening brengen. Als u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar vergoed.

 

Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking en tot ziens in de praktijk!

Tandheelkundig Team Willems Tandartsen