Huisregels – Willems Tandartsen – Drachten

Huisregels

Voor een goede gang van zaken binnen de praktijk hebben we een aantal huisregels opgesteld. Deze regels zorgen er voor dat voor zowel u als ons de praktijkvoering zo gestroomlijnd mogelijk verloopt.

WAT DIENT U MEE TE NEMEN BIJ EEN BEZOEK AAN ONZE PRAKTIJK

Vanaf 1 juli 2009 zijn wij verplicht uw legitimatie en uw inschrijvingsbewijs van uw zorgverzekeraar te controleren. Neem deze dus altijd mee (geldt ook voor huisarts, apotheek en ziekenhuis).

AFSPRAKEN

Wij werken uitsluitend volgens afspraak. Voor het maken van afspraken kunt u ons telefonisch bereiken op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur. Op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur.

NIET AFGEMELDE AFSPRAKEN

Bent u verhinderd om uw afspraak na te komen, dan verzoeken wij u de afspraak minimaal 24 uur telefonisch van tevoren af te zeggen. Indien u uw afspraak niet nakomt of niet tijdig afzegt kunnen wij u voor de vrijgekomen tijd – welke wij niet effectief hebben kunnen besteden – een nota sturen. Dit moet u niet zien als straf, maar als een tegemoetkoming in de praktijkkosten welke tijdens uw afwezigheid gewoon doorlopen.

SPOEDGEVALLEN

Wij streven er naar om spoedgevallen zoveel mogelijk dezelfde dag nog te zien en eventueel direct een behandeling te starten. Onder spoedgevallen verstaan wij met name ernstige nabloedingen of pijnklachten na een behandeling. Problemen als een uitgevallen vulling, hoe lastig ook, gelden wat ons betreft niet als spoedgeval.

Tijdens onze afwezigheid hebben wij waarneming geregeld voor acute spoedgevallen door een tandarts in onze regio. De tandartsen in Drachten en omstreken hebben zich voor de spoedopvang verenigd in de tandartsenkring Zuidoost Friesland. Zie ook Spoed

MELDING WIJZIGINGEN

Veranderingen zoals verhuizing, gewijzigde gezinssituatie, verandering van verzekeringsmaatschappij, medische gegevens al dan niet in combinatie met medicatie en andere belangrijke informatie verzoeken wij u bij uw eerstvolgende bezoek aan ons door te geven. Wilt u ook veranderingen in telefoonnummers en e-mailadressen aan ons doorgeven?

GEDRAGSREGELS

Wij staan als team voor een positieve sfeer in onze praktijk. Daarbij verwachten wij van iedereen dat er respectvol met elkaar om wordt gegaan.

Beperk het gebruik van uw mobiele telefoon in onze praktijk. Het maken van beeld en geluidsopnames is zonder vooraf gevraagde toestemming niet toegestaan.